ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу товару, представленого на сайті www.granulka.ua. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити замовлення» на сторінці оформлення замовлення в розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді (SMS/Email).


1. Визначення термінів

 

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

 

1.2. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

 

1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www.granulka.ua створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом товару за допомогою мережі інтернет.  

 

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець. 

 


2. Предмет договору

 

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю товар, а Покупець зобов’язується оплатити товар на банківський рахунок - (IBAN) Продавця, та прийняти товар на умовах цього Договору. 

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді (SMS/Email).

У разі необхідності, за бажанням Покупця або Продавця, Договір, Накладна, Рахунок може бути оформлений у письмовій формі, або в електронному вигляді відправлений на поштову скриньку - (Email) Покупця.

 

3. Оформлення замовлення


3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в інтернет-магазині через форму «Кошика».

3.2. Продавець має право відмовитися в односторонньому порядку від виконання своїх зобовʼязань перед Покупцемі у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

 3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:


3.3.1. прізвище, ім'я та по батькові Покупця;


3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);


3.3.3. контактний телефон у міжнародному форматі.

 

3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.


3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем товару вказуються в кошику Покупця на сайті інтернет-магазину.

 
3.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

 
3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.


3.7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення через оператора. Після оформлення замовлення через оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.


3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення.


3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання товару), шляхом оформлення замовлення, Покупець підтверджує наступне:

 
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти), а також самостійно ознайомився з розділами - "Оплата та доставка", "Вартість доставки" на сайті Продавця;


б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.4. Ціна і доставка товару

 

4.1 Ціни на товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті інтернет-магазину. Всі ціни на товари та послуги вказані на сайті в українських гривнях. 

 

4.2 Ціни на товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. 

 

4.3. Вартість товару, яка вказана на сайті інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки товару до Покупця.

Вартість доставки товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників).

 

4.4. Вартість товару яка вказана на сайті інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки товару на адресу Покупця.


4.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину.


4.6. Зобов'язання Покупця по оплаті товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його банківський рахунок - (IBAN). 


4.7. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за товар здійснюються способами, зазначеними на сайті інтернет-магазину в розділі «Оплата та доставка» або в розділі «Кошик».

 

4.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника)  перевірити відповідність товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.9. Покупець або його представник під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом та претензій до Продавця.

 

4.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Покупця з моменту отримання замовлення службою доставки (перевізник), на складі Продавця.  

 

4.11. ​Покупець гарантує Продавцю, що грошові кошти для оплати за товар не походять з Російської Федерації, з території республіки Крим та/або міста Севастополь, так званих «Донецька народна Республіка» (ДНР), «Луганська народна Республіка» («ЛНР»), та Покупець немає зв’язків з країною-агресором Російською Федерацією.

 

4.12. Продавець гарантує Покупцю, що не має зв’язків з країною-агресором Російською Федерацією і не співпрацює з компаніями, які походять з Російської Федерації, з території республіки Крим та/або міста Севастополь, так званих «Донецька народна Республіка» (ДНР), «Луганська народна Республіка» («ЛНР»).


5. Права та обов’язки cторін

 

5.1. Продавець зобов’язаний: 

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця. 

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання замовлення Покупця.

 

5.2. Продавець має право: 

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті інтернет-магазину.

Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. 

 

5.3 Покупець зобов'язується: 

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті інтернет-магазину www.granulka.ua.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого товару.6. Відповідальність


6.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві третіми особами внаслідок неналежного монтажу, перевезення, використання, зберігання товару придбаного у Продавця.


6.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.


6.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.


6.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу сторону.

 

6.5.  При створенні дизайну та змісту цього веб-сайту було приділено максимальну увагу. Незважаючи на це, з часом вміст може стати застарілим, неправильним та/або більше не застосовним. Продавець не несе жодної відповідальності за це і виключає будь-яку відповідальність за можливі наслідки (як прямі, так і непрямі). Ніщо на цьому веб-сайті не може бути відтворено та/або опубліковано шляхом друку, фотокопіювання, надсилання факсом, транскрибування, зберігання в автоматизованому файлі даних або будь-яким іншим способом без попереднього письмового дозволу власника "Торгової марки". Якщо такий дозвіл не буде надано, це буде розцінено як порушення авторських прав Коудайс, що призведе до позову про компенсацію.

 

7. Конфіденційність і захист персональних даних.

 

7.1. Надаючи свої персональні дані на сайті інтернет-магазину при реєстрації або оформленні замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди. 

 

7.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

 

7.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.


8. Інші умови

 

8.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України. 

8.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України. 

8.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

8.4. Всі спірні питання, вирішуються сторонами з використанням особистих даних Покупця, що були вказані ним при оформленні та оплаті на сайті www.granulka.ua.

 

Контакти продавця та служби підтримки:

Адреса: 66154, Одеська область, Подільський район, с. Гольма, вул.Авангардна 66,

Телефон: 0 (800) 20-30-45

Електронна адреса: info@granulka.ua

 

Редакція договору публічної оферти від 29 січня 2021 року.